โปรเจค
สาธิตงานสำรวจแนวสันเขื่อน เพื่อค้นหาการยุบตัวของชั้นดิน, ช่องโหว่หรือโพรงใต้ดิน และการเกิดรอยแยก รอยแตกต่าง ๆ ด้วยเครื่อง Ground Penetrating Radar (GPR) @ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กรมชลประทาน