โปรเจค
งานสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นดิน (UG. Scan) สำหรับ HV. & LV. Power line, Gas & Water Pipe line @ Clean Fuel Project (CFP), Thai Oil