โปรเจค
งานสำรวจเปลือกเคเบิลใต้ดินชำรุด (Cable sheath fault finding) @ Wind Energy Holding ห้วยบง, โคราช