โปรเจค
งานค้นหาตำแหน่งสายเคเบิลแรงสูงใต้ดินชำรุด (Power Cable Fault Finding) @ สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2