โปรเจค
งานก่อสร้างสายเคเบิลแรงสูงใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อลอด Horizental Dirctional Drilling (HDD) ใต้ถนนราชพฤกษ์