โปรเจค
Power Cable Fault Testing & Diagnostic Test @ ท่าเรือแหลมฉบัง & สนามบินสุวรรณภูมิ