โปรเจค
Power Cable Fault Testing & Diagnostic Test @ ท่าเรือแหลมฉบัง & สนามบินสุวรรณภูมิ
งานก่อสร้างสายเคเบิลแรงสูงใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อลอด Horizental Dirctional Drilling (HDD) ใต้ถนนราชพฤกษ์
งานค้นหาตำแหน่งสายเคเบิลแรงสูงใต้ดินชำรุด (Power Cable Fault Finding) @ สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
งานทดสอบและหาจุดบกพร่องสายไฟฟ้าแรงสูง Cable sheath fault & VLF testing (Tie line 24kV) @ Gulf BL to Gulf BP, Bang Pa-in IE
งานยกย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า @ Esta Bliss Condo มีนบุรี
งานสำรวจเปลือกเคเบิลใต้ดินชำรุด (Cable sheath fault finding) @ Wind Energy Holding ห้วยบง, โคราช
งานสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นดิน (UG. Scan) สำหรับ HV. & LV. Power line, Gas & Water Pipe line @ Clean Fuel Project (CFP), Thai Oil
งานหาจุดสายไฟฟ้าแรงสูงชำรุด (24kV XLPE Power cable fault location) @ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง, Sumitomo Corp
งานหาฝาบ่อ (Manhole Cover Finding) โดยใช้เครื่อง Cable locator & Ferro scan @ MEA Mega Bangna
งานออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แบบหลักการมุมป้องกัน (Faraday) และ ทรงกลมกลิ้ง (Rolling Sphere) ตามหลักวิศวกรรม @ Baxter Manufacturing, Rayong
สาธิตงานสำรวจแนวสันเขื่อน เพื่อค้นหาการยุบตัวของชั้นดิน, ช่องโหว่หรือโพรงใต้ดิน และการเกิดรอยแยก รอยแตกต่าง ๆ ด้วยเครื่อง Ground Penetrating Radar (GPR) @ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กรมชลประทาน