เครื่องบีบหลอดต่อสาย ตัดสาย และเจาะรู (Universal tools)