บริการ
Infrared Thermography Inspection and Training กลับหน้าบริการ

Infrared Thermography Inspection and Training

งานถ่ายภาพรังสีความร้อนอินฟราเรด เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงานอยู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไป

service-long.jpg (184 KB)