บริการ
Infrared Thermography Inspection and Training กลับหน้าบริการ

Infrared Thermography Inspection and Training

งานถ่ายภาพรังสีความร้อนอินฟราเรด เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงานอยู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไป

 

S2-2.jpg (163 KB)