|ข่าวสาร
งานสำรวจระบบสาธารณูปโภค ข่าวสารทั้งหมด
27 เม.ษ. 2564 10:29 น.

          สำหรับงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ นั้น จำเป็นต้องมีงานขุด, งานเจาะ, งานดัน, งานทะลวงหรืองานที่ต้องก่อสร้างบนดินและใต้ดินก็ตาม

          ฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและความเสียหายต่อทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ดังนั้นจึงควรมีการสำรวจก่อนที่จะลงมืองานก่อสร้างจริง ซึ่งการสำรวจนั้นมีเครื่องมือและวิธีในการสำรวจมากมายหลายวิธีด้วยกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักณะงานที่ต้องการก่อสร้าง

          สำหรับงานสำรวจระบบสาธารณูปโภค ขอแนะนำด้วยกัน 2 วิธี คือ 


          1. Electro Magnetic Induction (EM) คือการสำรวจโดยใช้หลักการคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ จึงเหมาะกับการสำรวจวัตถุที่เป็นท่อโลหะหรือสายไฟฟ้า รวมทั้งสายสัญญาณต่าง ๆ สิ่งที่ได้นั้น จะทราบถึงแนวทิศทางและความลึกของวัตถุที่อยู่ไต้ดิน

          2. Ground Penetrating Radar (GPR) คือการทำงานโดยอาศัยหลักการคลื่นวิทยุ Radio Detection And Ranging (Radar) โดยเครื่องส่ง จะปล่อยสัญญาณเรดาร์ลงไปในพื้นดิน เมื่อสัญญาณเจอวัตถุใด ๆ สัณญาณก็จะสะท้อนกลับขึ้นมายังเครื่องรับ หมายถึงการใช้คลื่นวิทยุในการค้นหาตำแหน่ง, ทิศทางและระยะทาง ชี่งสามารถนำไปใช้สำรวจได้ทั้งวัตถุชนิดโลหะและอโลหะนั่นเอง

          เครื่องมือสำรวจทั้ง 2 หลักการนั้น ย่อมมีขีดจำกัดในการใช้งาน เช่นรูปร่าง-ขนาดของวัตถุ, ความลึก, สภาพพื้นที่หน้างาน, คุณลักษณะของดิน เป็นต้น 
          ดังนั้นจึงควรมีการออกแบบ, วางแผนและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ เพื่อนำไปเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนการดำเนินการเสมอ

 

timeline_20200621_083532.jpg (1.09 MB)  timeline_20200621_083540.jpg (1005 KB)

timeline_20200621_083601.jpg (578 KB)   timeline_20200621_083604.jpg (873 KB)

timeline_20200621_083801.jpg (216 KB)   timeline_20200621_083535.jpg (928 KB)